Social-Act

SocialAct; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda, o sene belirlenen tema adına çözümler üretmek için atölye çalışmaları yaptığımız, öncesinde bu çalışmaların bizlere olan etkisini güçlendirecek eğitimler verdiğimiz bir etkinlik. İlk gün sürdürülebilirlik hakkında bize ilham verecek ve deneyimleriyle katılımcıları aydınlatacak şirketlerin sırayla yer alıp konuştukları zirve; ikinci gün ‘Persona Çizimi’ ve ‘Problem Çözme’ eğitimiyle başlayıp Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin belirlenen sorunlarına çözümler ve yeni girişimler ürettiğimiz atölye çalışmaları ile devam ediyor. SocialAct, katılımcıların üretmiş olduğu her bir çözümün sunumuyla ikinci günün sonunda bitiyor.‘Kulübümüzün “Fikrini geliştir, dünyayı değiştir!” sloganını oldukça benimseyen etkinliğimiz ikinci dönem düzenleniyor.