Tanıtım Departmanı

Tanıtım departmanı kulübümüzün en aktif departmanlarından biridir. İş yükü fazladır. Çalıştığı alanlar çeşitlidir.Hemen hemen her departmanla iletişim içindedir. Hemen hemen her üyeyle ilgilenir. Kulübün diğer kulüplerle, oluşumlarla ve kendi üyeleriyle iletişimini düzenler. Tanıtım departmanı 2021-2022 döneminde bir başkan yardımcısı, sosyal medya koordinatörü, tanıtım koordinatörleri, tasarım koordinatörü, IT koordinatörü ve çok sayıda üyeden oluşmaktadır.

Departmanın iş tanımı geniş bir yelpazeye yayıldığı için çok sayıda koordinatör ve ekipten bir takım çalışması beklenir.Sosyal medya koordinatörü kulübümüzün sosyal medya paylaşımlarının takviminden, düzeninden sorumludur.Tasarım koordinatörü kulübün görsel materyallerinin dijital mecrada düzenlenmesinden sorumludur.Tanıtım koordinatörleri kulübün diğer kulüp ve oluşumlarla iletişimini, medyadaki işbirliklerini, üyelerin bilgilendirilmesi ve üyelerle olan iletişimin sürdürülmesinden sorumludur.IT koordinatörü ise Kulübün sitesini, siteye blog ve diğer içeriklerin girilmesini, mail sisteminin organizasyonunu ve herhangi bir teknik sorunun çözümünü sağlar.

Tanıtım departmanı mevcut dönem içerisinde üç ekibe ayrılmış bir şekilde çalışmaktadır.Ekipler üyelerin belirli alanlardaki yetenek ve olanaklarını etkili bir şekilde kullanabilmek üzere oluşturulmuştur.Bu ekipler ;

Tanıtım, sosyal medya ve tasarım ekipleridir.

Tanıtım ekibi: Tanıtım koordinatörlerinin koordinasyonunda kulübün tanıtım faaliyetlerini yürüten üyelerden oluşur.

Sosyal medya ekibi: Sosyal medya koordinatörü ve üyelerden oluşan bu ekip kulübe sosyal medya içerikleri, blog ve paylaşımlarla katkıda bulunur.

Tasarım ekibi: Tasarımların oluşturulma sürecinde bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı bir ekiptir.Grafik tasarıma ilgili üyelerden oluşur.

Tanıtım departmanı yukarıda belirtildiği şekilde başkan yardımcısının sağladığı koordinasyonla kulübümüzün dış dünyaya karşı temsil edilmesini sağlar. Takım ruhu ve profesyonel çalışma yoluyla kulübün işlemesini sağlayan bir lokomotif gibidir.Her yeni dönemde bünyesine yeni üyeleri bekleyen departmanımız YTÜ Girişim ailesine güzel bir dönem ve başarılı etkinlikler diler.